Top

Şartname Metni

GENÇ LİDERLER VE GİRİŞİMCİLER (JCI) DERNEĞİ BAHÇEŞEHİR ŞUBESİ

ÇOK YAŞA CUMHURİYET PROJESİ | CUMHURİYET’İMİZİN 100.YIL MARŞI

BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

I. GENEL HÜKÜMLER

Konu: Cumhuriyet’imizin 100. Yılına armağan olmak üzere Beste Yarışması düzenlenmesi.

Amaç: Yarışmanın amacı;

1)      Cumhuriyet’in 100. Yılında ulusal duygu ve değerleri yüceltmek,

2)      Cumhuriyet’in ülkemize sağladığı insan hak ve özgürlüklerine ve diğer kazanımlarına dikkat çekmek,

3)      Cumhuriyet’in sağladığı kökenler arası ve uluslararası saygıya, kardeşliğe ve barışa dikkat çekmek,

4)      Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde çağdaş uygarlık yolunda kol kola yürüyen kuşakların inanç ve coşkusuna vurgu yapmaktır.

 

II. DİĞER HÜKÜMLER

 1. Değerlendirme sonucunda, yalnızca ödül alan kişilerin kimlikleri açıklanır. 
 2. Yarışma yılı olan 2023 yılı içerisinde olabilecek zorunlu sebepler hallerinde JCI Bahçeşehir Şubesi Yarışma takvimi, Yarışma'nın ertelenmesi veya iptali hususunda karar alma hakkına sahiptir.
 3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, JCI Bahçeşehir Şubesi Çok Yaşa Cumhuriyet Beste Yarışması Proje Direktörlüğü hükümleri uygulanır.

 

 III. KARŞILIKLI HAKLAR

 JCI Bahçeşehir Şubesi eserlerin kısmen veya tamamen; sesli, görüntülü veya yazılı olarak yayımlama ve yayının yer ve zamanını belirleme yetkisine sahiptir. 

 1. JCI Bahçeşehir Şubesi, bu yarışmada ödül alan tüm eserleri, plak, bant, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticari olarak kullanma hakkına sahiptir.
 2. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserlerini, yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayımlayamaz. Yayımladığı veya yayımlattığı saptandığı takdirde eser yarışma dışı bırakılır.
 3. Yarışmada ödüle layık görülen eserler, ikinci bir izine gerek olmadan JCI Bahçeşehir Şubesi yayınlarında kullanılabilir.
 4. Yarışmacılar; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt etmelidir. Aksi durumlarda, ilgili eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse geri alınır.

 

IV. ÖDÜLLER

Seçici Kurul’un yapacağı değerlendirme sonucunda yarışmacılar aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanacaktır.

Birincilik ödülü alan yarışmacı       25.000 TL,

Mansiyon ödülü alan üç yarışmacı  5.000 TL,

 

V. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM BİLGİLERİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: JCI Bahçeşehir Şubesi

Yarışma Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri: Enver Sipahi & Ayşe Uzunaslan

Telefon: +90 545 219 86 85 | +90 532 595 86 83

İnternet Adresi: www.cokyasacumhuriyet.com.tr

Elektronik Posta Adresi: info@cokyasacumhuriyet.com.tr

 

VI. SEÇİCİ VE FİNAL DEĞERLENDİRME KURULLARI

JCI Bahçeşehir Şubesi Cumhuriyet’imizin 100.Yıl Marşı Beste Yarışması’na katılmak üzere teslim edilen eserler arasında, ödül alabilecek nitelikteki eserlerin seçimi amacıyla, 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul oluşturmuştur.

Seçici Kurul Asil Üyeleri

Can Aksel Akın (Hacettepe Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi - Besteci)

Mustafa Apaydın (Koro Eğitici/Yöneticisi - Türkiye Polifonik Korolar Derneği Genel Başkanı - Ankara Üniversitesi E. Öğretim Üyesi)

Salih Aydoğan (Gazi Üni. Gazi Eğ. Fak. Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi - Besteci)

Yavuz Durak (MÜZED Temsilcisi - Bolu Abant İzzet Baysal Gazi Üni. Öğretim Üyesi - Besteci)

Erdem GENÇ (M3 Work Kurucusu – Müzisyen)

Masis Aram Gözbek (MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi Kurucu Şefi Genel Sanat Yönetmeni)

Ülkü Özgür (Gazi Üni. Gazi Eğ. Fak. Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Seçici Kurul,

 1. Tam üye sayısı ile çalışma yapar.
 2. Yarışmaya gönderilen eserleri ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir; eserleri inceler ve haklarında karar verir.
 3. Eserin reddedilmesi halinde, karar rapora gerekçeli olarak yazar.
 4. Hazırlanacak raporda, başarılı bulunan 4 (dört) eser başarı sırasına göre listelenir.
 5. Ödül kazanan eserleri basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurur.
 6. Ödül kazanan eser sahiplerine yazılı bildirim gönderir.

 

VII. KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Yarışma, aşağıda belirtilen görev ve ilişki durumları haricinde herkesin katılımına açıktır.
 2. Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörleri belirleyenler ve atayanlar, raportörler, JCI Bahçeşehir Şubesi adına hareket eden danışmanlar ve bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları ile yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi eserleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 3. Yarışmacılar en fazla iki (2) eser ile katılabilir.
 4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür.
 5. Ekiple katılımlarda, JCI Bahçeşehir Şubesi ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip temsilcisi olarak yalnızca bir yarışmacının bilgilerinin başvuru formuna yazılması gerekmektedir.
 6. Eserlerin yazılı ve yazısız normlara ve telif haklarına uygunluğundan eser sahibi sorumludur. JCI Bahçeşehir Şubesi telif fakları ile ilgili herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalınması halinde, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.
 7. Eserlerin, JCI Türkiye ve/veya Şubeleri tarafından eğitim, tanıtım, kültür ve sanat etkinliklerinde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' ndaki hakları saklı kalmak üzere ücretsiz kullanılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

VIII. ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 1. Cumhuriyet’imizin 100. Yılına ithafen yazılmış olmalıdır.
 2. Eserler; tek sesli ve piyano eşlikli yazılmış, herkesin kolayca söyleyebileceği nitelikte ve tercihen marş formunda olmalıdır.
 3. Eserler yarışmanın konusu ile anlam ve anlatım bakımından uygunluk göstermelidir.
 4. Eserlerin süresi 2 dakikadan az, 4 dakikadan fazla olmamalıdır.
 5. Eserlerde, söz, ezgi ve ritim arasında uyum bulunmalıdır. Eserler Türkçe yazım kuralları ve prozodiye uygun şekilde yazılmış olmalıdır.
 6. Eserlerin sözleri ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü destekleyici, sanatsal değer bakımından zengin olmalıdır.
 7. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluş tarafından yayımlanmamış, video, cd, dvd, mp3 vb. yazılı, görsel ve işitsel hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda veya hiçbir sosyal medya mecrasında yayımlanmamış olmalıdır.
 8. Eserlerin yerli veya yabancı özgün eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.
 9. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayımlanamaz.
 10. Daha önce farklı yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuvar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.


IX. ESER TESLİMİ ve YARIŞMA TAKVİMİ

 • Eser Teslim Son Tarihi: 30 Ağustos 2023
 • Sonuçların Açıklanması: 30 Eylül 2023
 • 100. Yıl Marşı Gala Gecesi: 21 Ekim 2023

 
1.    Yarışma başvuruları www.cokyasacumhuriyet.com.tr adresinden yapılmalıdır.
2.    Eserlerin notaları:
       a) Eserler, bilgisayar ortamında bir nota yazım programıyla yazılmış olmalı ve PDF formatında gönderilmelidir.
       b) Temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
       c) Müzik terimleriyle ifade edilemeyen sıra dışı durumlarda özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
       d) Eserin tüm sözleri nota üzerinde gösterilmiş olmalıdır. Prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, ayrı bir parti olarak yazılmalıdır.
       e) Eserlerin tercihen canlı söylenmiş piyano eşlikli ses kayıtları mp3, mp4, mov, avi veya wav formatında gönderilmelidir.
3.    Yarışmacılar her eser için 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
4.    Yarışmacıların 30/08/2023 tarihi saat 23:59’dan önceı adresindeki başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlaması gerekmektedir.
5.    Eserin kaydı jüriye fikir vermek amaçlıdır, bu kayıt değerlendirilmeyecek ve hiç bir mecrada kullanılmayacaktır.